Cikk

Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgáról

 

Tisztelt Szülő! Kedves Vizsgázó!

Az idei tanév központi felvételi vizsgáját a járvány miatt az Oktatási Hivatal által meghatározott
eljárásrend szerint bonyolítjuk le. A legfontosabb tudnivalók:
A központi magyar nyelvi és matematika dolgozatok megírására – személyes megjelenéssel –
január 23-án (szombaton) 10.00 és 11.45 között kerül sor. Az időhosszabbítással rendelkező diákoknak,
természetesen a meghosszabbított idővel hosszabb ideig.

 1. Az írásbeli felvételire a diákok hozzanak magukkal a személyazonosságuk igazolására alkalmas
  fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány). A dolgozatok megírásához a következő
  segédeszközök használhatók: magyar nyelv: kék toll matematika: kék toll, ábrákhoz ceruza, körző, szögmérő és vonalzó

 2. A vizsganapon az épületet 9 órakor nyitjuk. Az épületbe kizárólag a vizsgázók léphetnek be.
  Az épületbe történő belépéskor kötelező a hőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítő használata.

 3. A felvételiző diákoknak a belépés után a földszinten található regisztrációs pultokhoz kell menniük.
  Ott kapnak tájékoztatást a vizsgabeosztásukról. Mindenkinek a legrövidebb úton a számára kijelölt tanterembe
  kell mennie, ott a helyét elfoglalnia, amit a vizsga kezdetéig legfeljebb a mosdó használatának idejére hagyhat el.
  A vizsga megkezdése előtt legkésőbb 15 perccel mindenkinek el kell foglalnia a helyét a vizsgateremben.
  A 1,5 méteres távolságot és a maszk viselését az épületen belüli mozgás során, a WC-re várakozás közben is tartani kell.

 4. Védőfelszerelés használata: Kérjük, belépés előtt mindenki vegye fel a maszkot és használja a kézfertőtlenítőt!
   A mellékhelyiségekben és a tantermekben kézfertőtlenítő folyadékot/gélt helyezünk el.
  Az intézmény által biztosított védőeszközökön, fertőtlenítőkön kívül saját védőeszközök is használhatók
  (alkoholos kézfertőtlenítő) Ajánljuk a védőkesztyű használatát a dolgozatírás megkezdéséig.

 5. A közösségi terekben lévő bútorokat kérjük ne használják a diákok. A folyosón ügyelő tanárok számára
  kihelyezett padot, széket szintén ne használják a felvételizők. A vizsgázók a magukkal hozott felszereléseket,
  táskákat a vizsgatermekbe vigyék be. Kérjük a jelen helyzetben az írásbeli alatt az étkezés tevékenységét
  minimálisra (csokolédék, üdítők fogyasztása, stb..) csökkenteni.

 6. A tantermekben a felügyelő tanárok által kijelölt helyeket foglalják el a felvételiző diákok. Az asztalra készítsék
  ki a vizsga ideje alatt szükséges, használható felszereléseket (íróeszközök, vonalzó stb.) ételt, italt.
  Az írásbeli kezdete előtt a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni(ténylegesen) és a táskában elhelyezni.
  A táskákat a vizsga megkezdése előtt a pad mellé kívülre kell elhelyezni. Az írásbeli dolgozatokat mindenki
  maszkban vegye át az ügyelőtanártól. A dolgozatírás alatt a maszk viselését ajánljuk. (Még a vizsga előtt érdemes
  kipróbálni, hogy melyik maszk biztosít jobb levegővételt.)
  A vizsga alatt a vizsgázók egymástól semmilyen eszközt nem kérhetnek kölcsön.

 7. A felvételizők csak a kijelölt mellékhelyiségeket használják. A WC-ket, azok kilincseit a használat után a takarítók
  fertőtlenítővel letörlik. Kérjük, a mellékhelyiségeket a vizsga előtt, közben és utána is maszkban keressék fel a vizsgázók.
  A kihelyezett kézfertőtlenítő folyadékok használata kötelező.

 8. Az írásbeli vizsga befejezése előtt ellenőrizze mindenki, hogy a feladatlapra felírta-e a nevét.
  Kérjük, a szemetet, a védőfelszereléseket mindenki vigye magával. Minél rövidebb idő alatt hagyják el
  az intézményt és kerüljék a csoportosulást az épület előtt is.

 9. A vizsgáról távol maradni csak alapos indokkal, orvosi igazolás beadásával lehet. Amennyiben valaki betegség
  miatt nem tud részt venni az írásbeli vizsgán, azt legyenek szívesek jelezni legkésőbb a vizsga napján az
  igazgato@arpadszki.hu címen, ahol adják meg a telefonos elérhetőségüket is.

 10. Az írásbeli dolgozat megírásának pótnapja általános esetben január 28. 14.00 (csütörtök).
  A központi írásbeli vizsga pótlására az intézmény február 5-én (péntek) második pótnapot is biztosít.
  Ezen a pótnapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek,
  vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá aki egyéb, rendkívüli, önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok
  folytán sem a központi írásbeli vizsgán (január 23.), sem annak pótnapján (január 28.) nem tudott megjelenni.
  Ez utóbbi (elháríthatatlan) ok megítélése az intézményvezető mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az elháríthatatlan okot mindkét előző vizsganapra a benyújtott kérelemben igazolni kell.
A kérelem benyújtásának határideje január 29. (péntek) 16.00 óra.

 1. A január 23-án és 28-án megírt, kijavított dolgozatokat az iskolában január 29-én pénteken lehet megtekinteni
  8.00 és 16.00 között. A betekintésre a vizsgázók és/vagy 1 szülő érkezzenek. A bejáratnál a testhőmérséklet mérése
  után használják a kézfertőtlenítőt, és belépés után a kijelölt teremben tartózkodjanak.

Kérjük, a dolgozatokat fényképezzék le, majd hagyják el az iskola épületét. A feladatlapokat és a javítókulcsokat az
Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza. A javítással kapcsolatos észrevételek benyújtására február 1-én 16.00 óráig
van lehetőség írásos formában, az iskola portáján leadva, vagy szkennelve (aláírva!) az igazgato@arpadszki.hu címre beküldve.

A betekintéskor adjuk át az értékelő lapokat is.

A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel – amennyiben a honlapunkon nem találnak választ - keressék az iskolánkat a 22-315-369 telefonon.
 
Jó egészséget és eredményes felkészülést kívánok!

Szereminé H. Krisztina
igazgató