Cikk

Tájékoztató az online oktatási munkarendről

 

Tisztelt Szülők / Gondviselők / Diákok!
 

A COVID-19 vírus járványügyi helyzete miatt 2020. március 16-tól online oktatási munkarendet vezettünk be. 
A tanulók a tanév hátralévő részét online módon kell, hogy teljesítsék.

Tanköteles korú tanuló esetében a Szülő/Gondviselő felelőssége, hogy a
tanulók az online tanórákon részt vegyenek és maradéktalanul elvégezzék a
kiadott feladatokat.

A tankötelezettség teljesítésének hiányáról hivatalos felszólításban értesítjük a Szülőt/Gondviselőt
és amennyiben szükséges az illetékes hatóságot.
Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel, gyermekük elvégezte-e a kiadott feladatokat!
Minden olyan tanuló, aki nem vesz részt az online tanórákon és/vagy nem készíti
el a szaktanárok által kiadott feladatokat, osztályozó vizsgát köteles tenni. 

Együttműködésüket köszönjük!

Az iskola vezetősége