Felnőttek oktatása

 

Felnőttek oktatása – ingyenes szakmaszerzési lehetőségek az új szakképzési rendszerben

A foglalkoztatói elvárások, a makrogazdasági tényezők és a munkaerő-piaci helyzet átalakulása miatt elengedhetetlenné vált a szakképzés, a felnőttoktatás átalakítása.
A gazdasági fejlődéshez igazodva a felnőttek képzésének rendszerszintű megújítására és fejlesztésére került sor.

A felnőttkori szakmatanulás, a felnőttek oktatása nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosító rendszerében felnőttként is van lehetőség két szakma és egy rövidebb ciklusú szakmai képzés keretében iskolai rendszerben szerzett szakképesítés ingyenes megszerzésére.  A szakmai oktatásba és képzésbe való belépésre bármilyen életkorban van lehetőség.

A rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők egyéni élethelyzetére és időbeosztására tekintettel egyéni munkarendben (esti képzés formájában, akár heti 2-3 nap elfoglaltsággal, felnőttképzési jogviszonyban),
előzetes tudásbeszámítás esetén csökkentett időtartamban 
(akár 1-1,5 év alatt) szerezzenek ingyenesen újabb szakmát.
A hasonló munkakörben szerzett szakmai tudás figyelembevételével, a képzésben részt vevőt
foglalkoztató vállalat duális partnerként történő bevonásával.

25 életév felett kizárólag felnőttképzési jogviszony létesíthető, aki azonban a 25. életévét még nem töltötte be (16-25 év közötti) akár nappali munkarendben, tanulói jogviszonyban is megszerezheti a második szakmáját is ingyenesen.

Kedvezmények:

Tanulói jogviszony keretében a tanulónak társadalombiztosítási jogviszonya van, 20. életévének betöltéséig családi pótlék jár, a tanulmányok ideje alatt diákigazolvány igényelhető. 

Felnőttképzési jogviszony keretin belül a képzésben részt vevő személy a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra jogosult.

Oktatási helyszín: 

Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.

 

További kérdéseivel, készséggel állunk rendelkezésére:

  • Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium –
  • Szelényiné Nagy Klára Piroska:
  • Tel: +3670/198-6261
  • Email: felnottoktatas@arpadszki.hu
     

Képzéseink:

Erősáramú elektrotechnikus
Képzés: 5 0713 04 04
Ágazati besorolás: Elektronika és elektrotechnika
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
Bemeneti kompetencia: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról? 

Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. A villamos-energetikai installáció, villamosenergia-rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén azok átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén hibafeltárást, javítást végez. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket, valamint a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti. Alapvető villanyszerelői feladatokat végez.

Villanyszerelő
Képzés: 4 0713 04 07
Ágazati besorolás: Elektronika és elektrotechnika
Szakmairány:Épületvillamosság
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Lezárt 10.évfolyam
Bemeneti kompetencia: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról? 

Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villamos és mechanikai kötéseket készít, épületek villamos hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakítja az épületek villamos áramköreit. Lakóépület csatlakozó vezetékét és fogyasztásmérő helyet létesít. Villamos biztonságtechnikai eszközöket kiválaszt, telepít, üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gépet helyez üzembe. Dokumentáció alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz tartozó villamos elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot, fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket szerel, üzembe helyez

 

Fodrász
Képzés: 5 1012 21 01
Ágazati besorolás: Szépészet
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Nappali vagy Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakmáról:

A Fodrász vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál - egyéniség, fejbőr, haj - szempontok alapján. Hajmosást, hajápolást végez a haj típusának és állapotának megfelelő termékekkel. Vizes és száraz haj formázását végzi a megfelelő eszközökkel, termékekkel és technológiákkal. Férfi arcot borotvál, szakállt-bajuszt formáz, különböző formáknak megfelelően hajat vág és szárít. Megtervezi és elvégzi a hajszín változtatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket és technológiákat. Felméri és megtervezi igény szerint a haj tartós formaváltoztatását, és elvégzi a szükséges, termékekkel, eljárásokkal. Tudatosan alkalmazza a női alap és divathajvágási formákat az egyéniségnek megfelelően. Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával. Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének az otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz.

Fotográfus
Képzés: 5 0213 16 08
Ágazati besorolás: Kreatív-kreatív vizuális alágazat
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Nappali vagy Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról

A kreatív fotográfus olyan vizuálisan képzett szakember, aki megrendelői elvárásait figyelembe véve tisztábanvan a fotográfia technikai és formanyelvi alapjaival. Kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos munkát végez, amely magában foglalja az álló-és mozgóképfelvétel analóg és digitális készítését, a világítástechnika szakszerű használatát, a képfeldolgozást, labormunkát és utómunkát a megfelelő digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával együtt. Ismeri a művészettörténeti és szaktörténeti korok jellemzőit. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve szabadkézzel vagy digitális eszközöket használva mutatja be. A kreatív fotográfus a megrendelő elvárásainak megfelelően önállóan, vagy asszisztensek segítségével végzi munkáját. A megrendelői kör, vagy egyéni meglátásai alapján készít fotó alapú látványanyagokat. Dolgozik műteremben és szabadban, készít portré-, tárgy-, divatfotót, eseményfotót, fotóriportotés épületfotót. Tisztában van a szerzői és személyiségi jogokkal, azt munkája során betartja.
 

Kozmetikus technikus
Képzés: 5 1012 21 03
Ágazati besorolás: Szépészet
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges
Képzés munkarendje: Nappali vagy Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról?

A kozmetikus technikus az egészséges arc és test szépítésével, ápolásával, állapotának javításával, illetve ennek feltételeinek megteremtésével foglalkozik. Személyre szabott kozmetikai szolgáltatást nyújt. Manuális bőrápoló és szépítő kezeléseket végez és kozmetikus hatáskörébe tartozó elektrokozmetikai eljárásokat alkalmaz. Speciális arc-és testkezelésekkel foglalkozik, valamint az ehhez szükséges feltételeket szakszerűen megtervezi, megteremti, továbbá a szolgáltatás eredményének fenntartásához szükséges kozmetikumokat értékesít. Ideiglenes és hatáskörébe tartozó tartós szőrtelenítési módszereket alkalmaz. A kozmetikai kezeléshez, házi ápoláshoz szükséges anyagokról hiteles információkat ad a vendégeknek. Tanácsot ad otthoni bőrápolásra. A munkafolyamatoknál felelősséggel gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonságtechnikai feltételek megteremtéséről, a szabályok betartásáról, ezzel biztosítja a vendég és saját testi épségét, egészségét. A kozmetikus tevékenységgel kapcsolatos vállalkozói, marketing és számlázási tevékenységeket végez.

Divatszabó
Képzés:4 0723 16 03
Ágazati besorolás: Kreatív-kreatívipar alágazat
Iskolai vagy szakmai előképzettség:Lezárt 10.évfolyam
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról? 

A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat-és méretes női ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó kézügyesség, a pontosság, a szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik. A női szabó alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával női felsőruházati terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, vasaló berendezéseket, azokat balesetmentesen üzemelteti. Szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés után anyagszükségletet számol, szabászati és ragasztási feladatokat végez. Egyedi gyártás esetén méretet vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi szabást, összeállítást és próbákat végez, próbák után igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. Elkészíti a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket. 

 


Sportedző (Atlétikaedző)- sportszervező
Képzés: 5 1014 20 02
Ágazati besorolás: Sport
Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Nappali vagy esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

 

Mit kell tudni a szakról? 

A sportedző –sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép-és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék-és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai,versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és –bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub vezetője, fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, testápolószalon-vezető, uszodavezető.

 

Kárpitos
Képzés:4 0723 08 03
Ágazati besorolás: Fa-és bútoripar
Iskolai vagy szakmai előképzettség:Lezárt 10.évfolyam
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges
Képzés munkarendje: Esti
Képzési forma: Felnőttképzési jogviszony
Időtartam (tanév): 2 tanév

Mit kell tudni a szakról? 

A megrendelés helyszínén felméri a kárpitozási munkát. A termék típusának, jellegének megfelelően hagyományos, vagy modern kárpitozási technológiát választ. A gyártási dokumentáció, a bútor-és kárpitosipari szakrajz alapján a szakmai szempontok figyelembevételével alap-és segédanyagot választ. A kárpitozási műveletnek megfelelően többnyire kézi szerszámokkal, kézi kisgépekkel, kisebb mértékben gépekkel dolgozik. Az ergonómiai követelményeknek megfelelő méret és formai kialakításra ügyelve elkészíti a bútorok,-ajtók-járművek és belső terek, szerkezetek kárpitozási munkáit, javítását, felújítását

 

 A jelentkezési lap online kitöltése itt:
Jelentkezési lap felnőttek oktatására