Tájékoztatás a jogorvoslati kérelem benyújtásáról

Tájékoztatjuk a középfokú felvételi eljárásban érintett szülőket és tanulókat, hogy az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 37.§. (1). bekezdése alapján eljárást indíthat.


A jogorvoslati kérelem benyújtható postai úton vagy online elektronikus formában.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: 2021. május 15.

Az eljárást megindító kérelmet a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (Szépné Holczer Piroska, 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.), de az iskola vezetőjéhez kell eljuttatni. (Szereminé Hegedűs Krisztina, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 88-90. vagy titkarsag@arpadszki.hu)

A jogorvoslati kérelemhez csatolni szükséges az iskola felvételt elutasító döntését is.

Letölthető kérelem